Marques

Duem a terme estudis de viabilitat sobre el registre i l’ús de marques. Dissenyem estratègies de conjunt dirigides a aconseguir la màxima protecció i defensa de les marques dels nostres clients, atenint-nos a les seves necessitats específiques i aportant-los solucions creatives i globals; la qual cosa inclou la combinació de l’obtenció de marques espanyoles, comunitàries i internacionals.

Entre els nostres clients hi ha empreses de primera línia dels àmbits nacional i internacional que operen en els sectors més diversos. Protegim tot tipus de marques, tals com a símbols, colors, formes, olors o sons.

Defensem les marques dels nostres clients.

Defensem les marques dels nostres clients.
Defensem les marques dels nostres clients: N’assumim la vigilància enfront de les infraccions i sol·licituds de tercers, sol·licitem mesures cautelars i duaneres, i instem els procediments administratius i judicials oportuns..

Duem a terme auditories preventives legals due diligence per a clients que venen o compren carteres de marques o empreses que l’actiu principal de les quals és la seva cartera de marques; i analitzem les conseqüències d’aquestes adquisicions des del punt de vista del Dret espanyol i comunitari de control de concentracions, en cas que sigui necessària la notificació prèvia de l’operació a les autoritats espanyoles o comunitàries de defensa de la competència.

Assessorem els nostres clients en l’explotació de les seves marques mitjançant contractes de llicència, distribució i franquícia, posant al seu servei la nostra experiència en la negociació de contractes.