Secrets empresarials

Dissenyem estratègies per protegir la confidencialitat de la informació tècnica i de negoci dels nostres clients.

Preparem i negociem contractes de confidencialitat i de llicència de secrets empresarials know-how (saber fer), i representem titulars de secrets empresarials enfront dels seus infractors en procediments judicials.

De vegades, un secret pot ser la millor protecció.

De vegades, un secret pot ser la millor protecció.